บริษัท หาดใหญ่กฎหมาย จำกัด

HATYAI LAW CO.,LTD.

Facebook: xxxxxxx

Line ID: xxxxxxx

Tel. 074-358775,081-6292235

บริษัท หาดใหญ่กฎหมาย จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้และขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความกับสภาทนายความ โดยถูกต้องตามกฎหมาย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ,ธนาคาร,ลีสซิ่ง และองค์กรธุรกิจต่างๆในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด โดยมีทนายความผู้มีความรู้ ความชำนาญในการดำเนินคดีดังกล่าวจำนวนมาก บริษัทฯเห็นว่าปัจจุบันมีคดีประเภทดังกล่าวเพิ่มขึ้นในปริมาณมาก เช่น คดีเช่าซื้อ,บัตรเครดิต,คดีกู้ยืม,จำนอง แต่มีบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินคดีในภาคใต้จำนวนน้อยเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย บริษัทหาดใหญ่กฎหมาย จำกัด มีทนายความและบุคลากรที่สามารถดำเนินคดี,บังคับคดีในพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับองค์กรธุรกิจของท่าน

ข้อมูลติดต่อ

Address: 75 ซ.5 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Phone: 074-254059

Phone: 081-6292235

Email: Hatyailaw@gmail.com